Documents (34 total)

Homenatge al Mestre Marcel·lí Domingo, amb la presència del Ministre de Educació i Ciència

El claustre de professors a la porta del Col·legi Marcel·lí Domingo esperant l'arribada del Ministre d'Educació, es Sr. José M. Maravall Herrero