Documents (568 total)

Pous, cisternes i altres captacions en cas de sinistre

Roquetes: Obligat per situació d'abastament d'aigua (té com a font principal l'aigua subterrània a l'aqüífer probablement connectat amb el riu). Recomanat perquè té conreus regats amb el canal de la dreta de l'Ebre o les seues desviacions.