Documents (559 total)

L'Ajuntament aprova ajuts a les empreses i per obrir nous locals

El govern local aprova la bonificació del 50% en la taxa de llicència d'obertura de negocis