Documents (2 total)

Escola Taller Torre d'en Gil: 1990-1993

Memòria dels tres anys d'activitat de l'Escola Taller Torre d'en Gil 1990-1993.
Salutació del Sr. Mariano Gil i Agné, Alcalde de Roquetes.
Salutació del Sr. Ramon Ingles i Queralt, Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo.