Documents (17 total)

L'Ajuntament aprova ajuts a les empreses i per obrir nous locals

El govern local aprova la bonificació del 50% en la taxa de llicència d'obertura de negocis

Roquetes: revista mensual d'informació local, número 280, abril-maig 2011