Documents (1 total)

Bar Ramonet

Fent un cafè per als clients el Sr. Avelino Fonolla