Documents (6 total)

Homenatge a Pepe Lo Canalero

Moment en que el Sr. Josep Garcia "Lo Canalero" fa visible la placa del carrer que porta el seu nom

Elecció Pubilla i Pubilleta any 1988

La Pubilla Major elegida per votació per a l'any 1988 va ser, Consuelo Alcoba