Documents (13 total)

La Lira de Roquetes

Carrer del Rebull

Casal Hort de Cruells

Obres per rehabilitar l'antic edifici

Observatori de l'Ebre

Diferents edificacions que es troben dins de l'Observatori

Urbanització Torre d'en Gil

A la dreta l'edifici Ibèrica que antigament era el laboratori Químic de l'Observatori
A l'esquerra el Centre Cívic, antic seminari dels jesuïtes