Documents (2 total)

Bresca, número 4, desembre 1994

Equip de redacció de 8è A i B: Josep Fernando, Olivia Fontcuberta, Dolors Cuevas, Núria Franch, Jordi Mates, Lidia Muntaner.

Entrevista a Josep Mª Puyo.