Documents (1 total)

Obres de nous habitatges a la Raval de Cristo

Excavacions Paco Espuny va realitzar els moviment de terra per poder començar dels fonaments del edifici, on es construirán 16 habitatges i locals comercials