Documents (1 total)

Homenatge al Mestre Marcel·lí Domingo, amb la presència del Ministre de Educació i Ciència

El dia 5 de desembre per commemorar el centenari de don Marcelino Domingo, es va desplaçar el Ministre d'Educació i Ciència, Excm. Sr. José María Maravall Herrero