Documents (1 total)

Assecar la llana

Les dones del poble assequen la llana dels matalassos a l'aire lliure, al carrer