Documents (1 total)

Comerç Agrupat de Roquetes

Es forma una dinàmica Junta Gestora.
A la Sala Clavè de La Lira es va fer una conferència col·loqui promocionada per la Cambra Oficial d'Indústria, Comerç i Navegació de les nostres terres, adreçada als comerciants de Roquetes.